Interessante gegevens

Lees meer over interessante wetenswaardigheden en andere decoraties van het gebouw.

Lees meer ↓

Interessante gegevens

Lees meer over interessante wetenswaardigheden en andere decoraties van het gebouw.

marmeren hal

 • De ontvangsthal van het KIT dankt zijn naam aan de twaalf soorten Italiaans Carrara-marmer waarmee de ruimte bekleed is, waaronder het zeldzame ‘vert Polcevera’ met zijn groene kleur.
 • Hier hangen de namen van de stichters van het Koloniaal Instituut.
 • Nu vinden hier wekelijks conferenties, symposia, trouwerijen en andere evenementen plaats.

Raadzaal

 • Op het plafond van de raadzaal zie je melati (een witte jasmijn) en andere planten uit Indonesië.

koningin maxima-zaal, voorheen de grote aula

 • De houten beelden op de kop van de balken in de kap stellen kennisgebieden voor: scheepvaartkunde, astronomie, grammatica, rekenkunde, didactiek, wetenschap, kunst, muziek, geometrie, geneeskunde, welsprekendheid en handelswetenschap.
 • In de reusachtige kap van deze zaal is 120 m3 Amerikaans grenenhout verwerkt.

KIT Health, voorheen boekerij

 • De bibliotheek van het KIT was vermaard: vanaf de oprichting van het Koloniaal Instituut was hier informatie verzameld op alle gebieden van het werk-terrein. Dat ging door tot en met de staatsvormingsprocessen tijdens de dekolonisatie en de komst van ‘ontwikkelings-samenwerking’. Eind 2014 moest de bibliotheek sluiten, waarna de belangrijkste erfgoedcol-lecties werden overgedragen aan de Rijksoverheid en onder-gebracht in de bibliotheek van Universiteit Leiden, als on-derdeel van de Asian Library. Het grootste deel van de publicaties van na 1945 ging naar de Unesco-bibliotheek van Alexandrië (Egypte). In de oude KIT-bibliotheek huist tegenwoordig KIT Health.
 • In het voormalige boekenhuis zijn sporen van de Duitse bezetting te zien: de spreuken in gotisch schrift kwamen tevoorschijn bij de laatste renovatie.

raamhendels en deurklinken

 • De raamhendels in het gebouw hebben de vorm van een haan, symbool van waakzaamheid.
 • De deurklinken in het gebouw hebben de vorm van een olifan-tenkop en verwijzen mogelijk naar de Hindoegod Ganesha, symbool van wijsheid.

de denker

 • Op de stenen pilaar onderaan de trapleuning zit een pein-zend aapje: een parodie op het beroemde kunstwerk De Denker van de Franse beeldhouwer Auguste Rodin.

LICHTHAL

 • Door de galerijen rondom doet de Lichthal denken aan negen-tiende-eeuwse grands magasins: de Parijse warenhuizen waar kijken en bekeken worden heel belangrijk waren, als vorm van sociale controle die een disciplinerende werking had.
 • Tijdens de Tweede Wereldoorlog verstopten verzetsmensen radiotoestellen in grote museumobjecten, onder meer in een Balinese verbrandingstoren die midden in de Lichthal stond en de nagebouwde tempels in de Javaanse tempelkamer.
 • De Lichthal dankt zijn naam aan het immense glazen plafond. Het was oorspronke-lijk bedoeld om de collectie in daglicht te zetten, maar het plafond gaat nu schuil achter inschuifbare verduis-teringsgordijnen die de objec-ten juist moeten beschermen. Het is een voorbeeld van hoe ideeën over conservatie veran-deren door de jaren heen.

tropenmuseum

 • De oorspronkelijke entreedeur evenals 534 ramen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog door een geallieerde bom uit de gevel geblazen.
 • De huidige ingang is in de jaren 1970 een verdieping lager geplaatst dan de originele entree. In die tijd moest een museum letterlijk laagdrempelig zijn, geen tempel waarvoor je een trap moest bestijgen.

binnentuin

 • De achterkant van het gebouw aan het Oosterpark is vrijwel onversierd. Het geld was op – en de meeste mensen zagen het gebouw toch vanaf de Linnaeus-straat en Mauritskade.
 • Het ontwerp van de aula is een verwijzing naar de Ridderzaal aan het Binnenhof in Den Haag. Door deze verwijzing werd een verband gelegd tussen Den Haag als regeringszetel en Amsterdam als hoofdstad van het Koninkrijk der Nederlanden, met inbegrip van de koloniale gebieden.
 • Een grafmonumentje herinnert aan de oude Oosterbegraaf-plaats, die plaats moest maken voor het Koloniaal Instituut. De meeste graven verhuisden mee naar de Nieuwe Ooster, aan de Kruislaan.

AMSTERDAM TROPEN HOTEL, voorheen het internationaal centrum

 • In 1967 opende het hotel voor tropenartsen en buitenlandse bezoekers die hier trainingen volgden over ‘de ontwikkeling’ van landen in de Global South. De cursisten mochten zelf eten koken in de hotelkeuken. Bij de jongste renovatie is steeds van twee kamers één ruime kamer gemaakt.
 • Volgens de architect, Tjeerd Dijkstra van Verster Dijkstra Loerakker, is de architectuur van het gebouw met zijn overdadig gebruik van beton ‘brutalistisch’.
 • De balustrade rondom het dakterras is bekleed met platen van (roestig) Cortenstaal: het was een van de eerste toepas-singen van dit materiaal in de Nederlandse bouwgeschiedenis.

GENERATOR HOSTEL, voorheen afdeling tropische hygiËNE

 • Hier bevonden zich de laboratoria van de afdeling Tropische hygiëne, waar medisch personeel onderzoek deed naar tropische ziekten, zoals de ziekte van Weil, tbc, gele koorts en malaria.
 • Nu zit hier een hostel, maar je kunt er nog sporen zien van de originele bibliotheek en het auditorium.