04

Versierde open haard in de Raadzaal

Based on models by Willem Retera (1858-1930) and J.A.H. Alexander (1863-1942)

In deze overvloedig versierde kamer, die in contrast staat tot de wens om de versieringen sober te houden, vergaderden de leden van de Raad van Beheer...

Lees meer ↓

Versierde open haard in de Raadzaal

Based on models by Willem Retera (1858-1930) and J.A.H. Alexander (1863-1942)

04

In deze overvloedig versierde kamer, die in contrast staat tot de wens om de versieringen sober te houden, vergaderden de leden van de Raad van Beheer...

…van het Koloniaal Instituut. Het houtsnijwerk boven de open haard verwijst naar de drie afdelingen van het instituut, Handel, Volkenkunde en Tropische hygiëne.

De afdeling Volkenkunde bestudeerde de mensen, culturen en samenlevingen in de koloniën. Wie ziet de engel met de fotocamera? Foto’s waren een belangrijk hulpmiddel om de koloniale wereld in beeld te brengen en zo de menselijke verschillen vast te leggen. Het Koloniaal Instituut bouwde van meet af aan een beelden zelfs filmcollectie op. Fotografie diende ook de wetenschap van de antropologie. Fysische antropologen bestudeerden lichaamslengte, huidskleur, schedelvorm en andere uiterlijke kenmerken van mensen in de koloniën. Ook cultureel antropologen gebruikten fotografie om bevolkingsgroepen en hun culturen te categoriseren en bestuderen.

Deze typen onderzoek golden destijds als zuiver wetenschappelijk en neutraal, maar het meten en vastleggen van verschillen tussen mensen is nauw verweven met raciaal en racistisch denken. In de negentiende-eeuw geloofden mensen in een rangorde van mensen, met bovenaan de witte Europeaan als meest beschaafd en ontwikkeld. Wetenschappers probeerden die theorie te bewijzen met behulp van onder andere fotografie. De benadrukking van uiterlijke verschillen in onder andere afbeeldingen werd op die manier ingezet om de koloniale machtsverhoudingen in stand te houden. Dit rassendenken is inmiddels wetenschappelijk volkomen achterhaald, maar werkt diep door in maatschappelijke verhoudingen.